قانون ۸۰ به ۲۰ و کنکور

با توجه به زمان باقی مانده تا کنکور وقت های مرده شماهم ارزش پیدا می کند. برای نهایت استفاده از زمان باقی مانده تا کنکور با نسل پنجم برنامه ریزی و تعیین اولویت های مطالعاتی در ماه های پایانی گام های بزرگ وتاثیر گزار بردارید. مشاورین تخصصی ما در کنکور به شما کمک می کنند با شفاف کردن آینده تحصیلی خود و پیروی از قانون هشتاد به بیست در نیمه دوم سال نیز نتیجه بازی را به نفع خود تغییر دهید.

به خاطر داشته باشید برای  موفقیت در کنکور مسیر کاملا مشخص است و نیازی نیست چیز جدیدی را کشف کنید و به دنبال معجزه باشید. فقط کافی ست قدمهایتان را محکم تر و علمی تر از بقیه بردارید تا  این مسیر را با موفقیت به پایان برسانید. در ضمن موانع را اغراق امیز نبینید، هر مشکلی راه حلی دارد. ما به شما کمک می کنیم از اتلاف وقت در روزهای پایانی خود بکاهید و باهم  سبکی جدید از رسیدن به موفقیت و کامیابی را تجربه کنیم. متخصصین جی پنج برای رهایی شما از سردرگمی بین کتابها  و کلاس های مختلف و عبور کردن از موانع فراموشی چاره اندیشی کرده اند. در این راستا آنها با لقمه های یادگیری که شامل خط به خط کتاب درسی و نکات مهم کنکوری و مخصوص شب امتحان است به یاری شما آمده اند، تا شما بهترین نتیجه را از مطالعات خود بگیرید.

با ارسال عدد ۷ به سامانه ۱۰۰۰۴۰۰۵ از جزئیات مشاوره و برنامه ریزی نسل پنجم توسط متخصصین جی۵ مطلع شوید.

(3 votes, average: 467 out of 5)
Loading...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.