برنامه ریزی و بودجه بندی درسی جی پنجی

جی۵ برای شما دانش آموزان عزیز خط به خط کتاب درسی را با توجه به نکته های مهم و ضروری کتاب جی برگ نویسی و لقمه لقمه کرده تا یادگیری برای شما فرایندی لذت بخش و همیشگی شود.
پس باید به همراهان جی پنجی خود بر نامه ریزی بر اسا س لقمه های یادگیری بدهیم و آنها را بر اساس همین نیاز پشتیبانی کنیم.
جی پنجی های موفق همه متفق القول هستند که علاوه بر جعبه جی۵، داشتن برنامه ریزی جی برگی، یعنی برنامه ریزی بر اساس تعداد جی برگ های مطالعاتی در روز یکی از مزیت های ما در همراهی آنان در سفر یادگیری است .
کارشناسان جی۵ با در نظر گرفتن زمان مطالعه افراد و حداکثر و حداقل تعداد جی برگ هایی که هر داوطلب در طول روز باید مطالعه کند برنامه ای دقیق و منظم هم به صورت کمی و هم کیفی به داوطلب ارائه می کنند تا داوطلبین بتوانند هر لحظه تخمین بزنند که تا چه اندازه به مطالب تسلط دارند و تا چه اندازه باید گامهای سریعتری برای رسیدن به هدفشان بردارند.

(4 votes, average: 425 out of 5)
Loading...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.