وب سایت رسمی جی 5 | یادگیریتان را متحول می کنیم
قطب نمای ما در مسیر زندگی این جمله است، افزایش عمق زندگی خودمان و دیگران
ویدئو
مصاحبه با افراد موفق
 • فروغ مطوف رتبه ۷ کنکور کارشناسی ارشد شیلات

  فروغ مطوف رتبه ۷ کنکور کارشناسی ارشد شیلات

 • نجمه سلیمانی رتبه ۲ کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

  نجمه سلیمانی رتبه ۲ کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • ناهید خیبری رتبه ۱۴ کانون وکلای زنجان

  ناهید خیبری رتبه ۱۴ کانون وکلای زنجان

 • امیر تاج بخش دانشجوی دکترای پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  امیر تاج بخش دانشجوی دکترای پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • دکتر خلیل صاحبداد زهی، جی۵ بهترین هدیه و نقطه عطفی در زندگی ما

  دکتر خلیل صاحبداد زهی، جی۵ بهترین هدیه و نقطه عطفی در زندگی ما

>