وب سایت رسمی جی 5
قطب نمای ما در مسیر زندگی این جمله است، افزایش عمق زندگی خودمان و دیگران
ویدئو
مصاحبه با افراد موفق
 • نگار باغانی رتبه ۴ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

  نگار باغانی رتبه ۴ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 • فاطمه رحیمی، کارشناس ارشد رشته «فیزیولوژی» و موفق در آزمون TOEFL

  فاطمه رحیمی، کارشناس ارشد رشته «فیزیولوژی» و موفق در آزمون TOEFL

 • آرین سلمان پور، مقیم کشور کانادا، دارای مدرک دکترای برق

  آرین سلمان پور، مقیم کشور کانادا، دارای مدرک دکترای برق

 • شاداب کاظمی مدرس زبان انگلیسی و موسیقی

  شاداب کاظمی مدرس زبان انگلیسی و موسیقی

 • مهداد یامی، من یک مغز جادویی ندارم فقط یک جعبه جادویی دارم

  مهداد یامی، من یک مغز جادویی ندارم فقط یک جعبه جادویی دارم

>