وب سایت رسمی جی 5 | یادگیریتان را متحول می کنیم
قطب نمای ما در مسیر زندگی این جمله است، افزایش عمق زندگی خودمان و دیگران
ویدئو
مصاحبه با افراد موفق
 • حمیده حیدری، رتبه 42 دکترای مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتعداری

  حمیده حیدری، رتبه 42 دکترای مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتعداری

 • مجید میکائیلی، رتبه 21 آزمون وکالت

  مجید میکائیلی، رتبه 21 آزمون وکالت

 • نریمان بشر، رتبه 1000 کنکور سراسری در رشته مهندسی برق

  نریمان بشر، رتبه 1000 کنکور سراسری در رشته مهندسی برق

 • میلاد پرهیزگار، رتبه 2 کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ  دانشگاه تهران

  میلاد پرهیزگار، رتبه 2 کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ  دانشگاه تهران

 • لیلا زینتی، رتبه 94 کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه فردوسی مشهد

  لیلا زینتی، رتبه 94 کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه فردوسی مشهد

>