وب سایت رسمی جی 5 | یادگیریتان را متحول می کنیم
قطب نمای ما در مسیر زندگی این جمله است، افزایش عمق زندگی خودمان و دیگران
ویدئو
مصاحبه با افراد موفق
 • حقوق مدنی۱

  حقوق مدنی۱

 • حمیده حیدری، رتبه ۴۲ دکترای مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتعداری

  حمیده حیدری، رتبه ۴۲ دکترای مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتعداری

 • مجید میکائیلی، رتبه ۲۱ آزمون وکالت

  مجید میکائیلی، رتبه ۲۱ آزمون وکالت

 • نریمان بشر، رتبه ۱۰۰۰ کنکور سراسری در رشته مهندسی برق

  نریمان بشر، رتبه ۱۰۰۰ کنکور سراسری در رشته مهندسی برق

 • میلاد پرهیزگار، رتبه ۲ کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ  دانشگاه تهران

  میلاد پرهیزگار، رتبه ۲ کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ  دانشگاه تهران